2018. JÚLIUS 1-TŐL ÓRIÁSI VÁLTOZÁS LÉP ÉLETBE A VÁLLALKOZÓK, VÁLLALKOZÁSOK ÉLETÉBEN! KÉSZÜLJÖN FEL RÁ, MERT FENEKESTÜL FELFORDUL MINDEN! ITT VANNAK A RÉSZLETEK >>

Tállai András véleménye szerint az online számlázásnak a jövő nyári bevezetése, majd megteremti annak lehetőségét, hogy részlegesen kitöltse a vállalkozások áfabevallását is az adóhivatal.

A Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára közölte,hogy még több mint hét hónapig zajlik az online számlázás tesztüzeme és 2018 július 1-jén kerül sor az átállásra. Ezekről lehet tájékozódni, az adóhivatal honlapján l elérhető linken, itt ugyanis minden információ megtalálható.
A NAV vizsgálja annak a lehetőségét, hogy hogyan segíthetne a lehető leghatékonyabban és legegyszerűbben az áfabevallás kitöltésében is a számlainformációk feldolgozásával. 2018. július 1-jétől az adóhivatal rendelkezésre állnak a vállalkozók által kiállított és befogadott, 100 ezer forint feletti áfát tartalmazó számláknak az adatai.

Azt is közölte Tállai András hogy a vállalkozóknak fel kell készülniük arra, hogy a számla adatainak eredeti tartalma nem írható át a számlázó programok bekötése után. Ezt azért tarthatta fontosnak kihangsúlyozni, mert annak ellenére, hogy ezt a jogszabály tiltja, mégis sok alkalommal találkoztak a revizorok utólagosan visszadátumozott számlákkal. rostáján Automatikusan fennakadnak majd az online rendszer rostáján azok, akik az ellenőrzés ideje alatt a számlát visszadátumozva állítják ki.

A NAV évi 50 ezer milliárd forintnyi számlaforgalom adatait vizsgálja majd az online számlázásnak köszönhetően és a fiktív számlázókat valós időben tudja majd kiszűrni.

Az Európai Bizottság még szeptember végén publikált egy tanulmányt, amely kimutatja. hogy Magyarországon 2015-ben fele akkora volt az adóelkerülés mint a régió más országaiban. Magyarországon az adórés 13,7 százalék, ezzel szemben a régiós átlag 25,5 százalék, ha bevezetésre kerül az online számlázás ez lecsökkenhet akár 10 százalék alá is.

A kézi számlázást illetően, abban az esetben, ha az áfa összege eléri vagy meghaladja a félmillió forintot, akkor a számla adatait egy webes felületen rögzíteni kell, legkésőbb kiállítást követő nap. Ha a számlában szereplő áfa összege félmillió forintnál kevesebb, akkor öt napja van az adózónak a rögzítésre. Jelentősen csökkenti majd az online számlázás a vállalkozások adminisztrációs terheit, ezért érdemes a számlatömböket számlázó programra cserélni legkésőbb jövő nyáron.

Admin

 

KÖZEL 190 EZER FORINTOS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ DOLGOZÓNKÉNT – CSAK DECEMBER 31-IG ÉL A LEHETŐSÉG! A JÁRÁSI HIVATALBAN IGÉNYELHETŐ! ITT VANNAK A FELTÉTELEK! >>>

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról!
Kiíró: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Határidő: Folyamatos
Érvényes: 2017.12.31
Tárgymutató: munkahelymegőrzés támogatása
Pályázhat: azon munkaadó részére, aki:
a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni (a munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya) , a működésével összefüggő okból, és
– az illetékes járási hivatalhoz benyújtja a támogatás iránti kérelmét,
– és bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését, a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében
– a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, a felmondással érintett munkavállalót.
– írásban nyilatkozik arról, hogy nem vezettek eredményre a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései,
– nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, – nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, és emellett
– a támogatás folyósítása alatt vállalja a munkavállalónak foglalkoztatását, illetve a támogatást követően is vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását, legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamra,
– vállalja, hogy a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyén meglévő, a kérelem benyújtását megelőző hónapban átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt .

Tájékoztató
munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete valamint a 1408/2013 EU rendelete szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

A támogatás időtartama:
A felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható a támogatás.

A munkahelymegőrző támogatás mértéke:
a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet a vissza nem térítendő támogtás mértéke.

Munkavállalónként a támogatás havi mértéke nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.

Az adójogi jogszabályoknak megfelelően a Rehabilitációs kártya valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek a támogatás igénybevételével egyidejűleg, természetesen ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – -.

A támogatás igénylése:
A foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalnál lehet benyújtani a támogatás iránti kérelmet.

A támogatás elbírálása, folyósítása:
A munkaadó és a járási hivatal hatósági szerződést köt a támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről.

Részletesebb felvilágosításért és a pályázatíráshoz segítség nyújtásért bizalommal fordulhat a járási hivatal munkatársaihoz!

Érvényes visszavonásig, a részletes pályázati leírást megtalálja itt:
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas_mhmegorzo

 

KATÁS VÁLLALKOZÓK FIGYELEM! SZENZÁCIÓS HÍR ÉRKEZETT! OLYAN PLUSZ KÖLTSÉGET ÚSZTOK MEG, AMIRŐL NEM IS ÁLMODTATOK!

200 ezer katázó megnyugodhat, megússzák a pluszköltséget

Olvasói kérdést kapott a 24.hu arról, hogy vajon jövőre kötelező lesz-e a katázóknak vállalkozói számlát (pénzforgalmi számlát) nyitni, vagy nem. A szakértő szerint az áll a adózás rendjéről szóló már elfogadott törvénymódosítás verziójában, hogy a pénzforgalmi számla nyitása, továbbra is csak áfaalanyoknak kötelező:
„A belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.”

Ezt nem írja elő a törvény az alanyi áfamentes egyéni vállalkozókra a jövöben sem. Ez azért tűnik érdekesnek, mert májusban még úgy nézett ki, hogy vállalkozói számla nyitására kötelezik az alanyi áfamentes kört is.
Pluszköltséggel járt volna, amennyiben kötelezővé tették volna a vállalkozói számla nyitását. Arról is korábban már szó esett, hogy a korábbi lakossági folyószámlát át lehet-e alakítani a bankban vállalkozói számlává, és van-e értelme meglépni a változtatást. Eddig sem kellett külön vállalkozói számla az alanyi áfamentes vállalkozóknak , és ez ezután is így marad.

Az áfaalany egyéni vállalkozónak viszont eddig is nyitniuk kellett pénzforgalmi számlát, és a jövőben is kell, ugyanúgy a katázó áfaalanyoknak is, és ugyancsak kötelező a jogi személynél is.
Jelenleg közel kétszázezer olyan kata alany lehet, akik a vállalkozói bevételeiket továbbra is magánbankszámlájukon fogadhatják, ők megúszták a vállalkozói számla megnyitásának és fenntartásának költségét.

Alanyi áfamentesség!
Idén az alanyi áfamentesség határát 8 millió forintnál húzták meg , azt még nem lehet biztosan tudni, hogy ez így marad-e jövőre is, vagy felemelik12 millió forintra az alanyi mentes határt, , ebben a kérdésben a kormány Brüsszeltől kért állásfoglalást és még nem érkezett meg erre a válasz. Van olyan vélemény, hogy . csak 2019-től lehet 12 millió forint az alanyi mentes plafon, ezt gondolja Ruszin Zsolt adószakértő is.

Ha az összeghatárt csak 2019-től emelik, akkor az jár jól, aki 2018-ban lépi át a 8 millió forintot, mert akkor csak 2018 törtévére lesz áfaalany, azután pedig ismét visszatérhet az alanyi mentességre 2019-ben. Ha 2018-ban 12 millió forint alatt maradt az áfás teljesítése, az adószakértő azt is hozzáfűzte, hogy az adóhatóság sem észleli általában azonnal a pénzforgalmi számla hiányát, így még az is megtörténhet, hogy pénzforgalmi számla nélkül is kihúzhatják az érintettek, mire 2019-től bekövetkezik az „alanyi adómentességi Kánaán”.

Az áfateljesítési időpontokat pedig át lehet tolni 2018-ra a folyamatos teljesítés „fizetési határidős szabályaival”. Ez úgy néz ki, hogy ha valaki utólag számlázza le az időszakot, akkor az áfateljesítési időpont a fizetési határidő napjára kerül, ami független attól, hogy aztán a kiegyenlítés határidő előtt megtörténik. Így kerülhet a bevétel például egy kisadózónál 2017-be, de csak 2018-ba történik meg annak az áfateljesítési időpontja.

AdminV

 

KIEMELT HÍR! AZ ÉRINTETTEK FELE MÉG NEM REGISZTRÁLT ITT, PEDIG JANUÁRTÓL KÖTELEZŐ! MINDENKÉPPEN NÉZZEN UTÁNA, MERT BÍRSÁGOLNAK HAMAROSAN! >>>>

KIEMELT HÍR! AZ ÉRINTETTEK FELE MÉG NEM REGISZTRÁLT ITT, PEDIG JANUÁRTÓL KÖTELEZŐ! MINDENKÉPPEN NÉZZEN UTÁNA, MERT BÍRSÁGOLNAK HAMAROSAN! >>>>

A nyilvántartásokból kiderült, hogy 2017 augusztus 30-ig közel 700 ezer gazdálkodó szervezetnek kellett volna regisztrálnia a Cégkapu szolgáltatásra, mert január 1-jétől a jogszabályban meghatározott gazdálkodó társaságok már csak a cégkapun keresztül tarthatnak kapcsolatot az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetekkel.
Az adatok szerint csupán 300 ezer a cégkapura regisztrált gazdálkodó szervezetek száma, természetesen lesz lehetőségóük pótlólagosan regisztrálni a többieknek is, egészen december végéig , nyilatkozta Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára .

Hozzáfűzte, hogy 2018 január elsejétől az elektronikus közigazgatásban nemcsak a Cégkapu indul el, hanem a mostaninál lényegesen több elektronikus ügyintézést biztosító szervezet fogadja majd el az ügyfeleknek szóló e-papír szolgáltatást is.

A címzett köteles fogadni, és arra válaszolni az e-papír szolgáltatáson keresztül, az elektronikus ügyintézést biztosító szervezethez hitelesen eljuttatott küldeményt.

Arra figyelmeztetett Fedorkó Tamás, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szolgáltatásfejlesztésért felelős igazgatója , hogy a tervek szerint még elfogadja az Ügyfélkapun benyújtott dokumentumot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), 2018 első fél évében, de a Cégkapun keresztül is be lehet adni a küldeményt az adóhivatalhoz.
A Cégkapu fejlesztése során tekintettel voltak: a cégek megnövekedett és speciális többletigényére az Ügyfélkapus ügyintézéssel szemben. Lehetőség lesz egy-egy vállalaton belül a Cégkapun keresztül, hogy jogosultságot kapjon több munkatárs az ügyek intézésére, de Cégkapun keresztül megbízhat egy másik vállalkozást is a feladattal a cég, közölte Pándi Boglárka, a NISZ e-közigazgatásért felelős osztályvezetője.

Bemutatták a háttérbeszélgetésen, hogy egy felületen lesz elérhető a Cégkapu és Ügyfélkapu is . Az egységes felületre belépő személynek lehetősége lesz kiválasztani, hogy milyen minőségben szeretne ügyet intézni, magánszemélyként vagy cégként.

December elejétől lehetőség nyílik a 2018 januárban élesben induló Cégkapu tesztelésére és oktató anayagot is közzétesznek a magyarorszag.hu honlapon, közölte Dávid Róbert, a Belügyminisztérium főosztályvezetője.

AdminV

 

PÁLYÁZAT INDULT KERTÉSZKEDÉSRE, GYÓGYNÖVÉNYEK, FŰSZERNÖVÉNYEK TERMESZTÉSÉRE! AKÁR 50 MILLIÓ FORINTOS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST KAPHAT, AKI BELEVÁG! ITT A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS >>>

Cím: Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására – / VP2-4.1.3.3-16
Kiíró: Miniszterelnöki Hivatal
Határidő: Folyamatos
Érvényes: 2018.03.02
Tárgymutató: kertészet korszerűsítése, gyógy- és fűszernövény / VP2-4.1.3.3-16
Pályázhat: Mezőgazdasági termelő

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – Gyógynövény termesztés” című (VP2-4.1.3.3-16 kódszámú) Felhívás, ÁSZF, Támogatói Okirat, ÁÚF, az 1., 2., 3., 10., 11., 14., 16. és 17. számú melléklet módosításra került..
A következők a módosulás főbb:
– 3.1 II. pontban kiegészíésre került a Támogatott tevékenységek táblázat került kiegészítésre
– 3.2.1 D. 5. pontban beillesztésre került a „Post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése”
– 3.4.2 szintén módosítás történt a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezetben
– 3.6. fejezet 3. pontja kiegészítésre került
– 3.8 Önerő pont mikro-, kis- és középvállalkozással kiegészült
– 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
– 4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok 7. Térségi szempontok érvényesítése pontja kiegészítésre került” A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program[1] által érintett településen található (“Ős-Dráva Program” „Mura Program”)
– 5.5 beillesztésre került a következő szövegrész az elszámolható költségek köre 2.pontjában „Valódi levendula (Lavandula angustifolia) és Hibrid levendula (Lavandula intermedia) telepítése esetén – amennyiben saját előállítású dugvány felhasználásával történik – az 1. melléklet D. oszlopában meghatározott összeget csökkenteni kell az alábbi szorzat összegével:
– hektáronkénti tőszám x 80 Ft.”
4. és 6. pontja módosult, továbbá kiegészítésre került az 5. pontja
7. További információk fejezet kiegészült a vélelmezett örökösre vonatkozó résszel.

A felhívás címe:

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése.

A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, és az innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására
Célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását a Kormány az Európai Unióval a Partnerségi Megállapodásban. A cél elérését szeretné megvalósítani a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével.
A Kormány vállalja az együttműködés keretében, hogy:
– dönt a benyújtott támogatási kérelmekről a szakasz zárásától számított 402. napig
– a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 50 millió Ft, támogatásban részesíti, egyéni projekt esetén
– a pályázót a rendelkezésre álló forrás erejéig, maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti kollektív projekt esetén;
– projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő előleget biztosít,az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatottnak.
Az együttműködés keretében vállalják a támogatási kérelmet benyújtó szervezetek , hogy:
– hozzájárulnak a kertészeti ágazat versenyképességének javításához, a projektjük megvalósításával;
– az üzleti tervben bemutatott módon fenntartják a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot;
– önerőből finanszírozzák a projektet a kapott támogatáson felül.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
További információkért , forduljon a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hívását fogadják:hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol megtalálhatja a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is.

A teljes felhívást az alábbi weboldalon tudja megtekinteni:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57519

AdminV

 

2-3 MILLIÓ FORINTOS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS VILLÁMGYORSAN! EGY JÓ ÖTLETTEL, MOST NAGYON SOK PÉNZHEZ JUTHATSZ! BÁRHOL AZ ORSZÁGBAN IGÉNYELHETŐ!

2-3 MILLIÓ FORINTOS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS VILLÁMGYORSAN! EGY JÓ ÖTLETTEL, MOST NAGYON SOK PÉNZHEZ JUTHATSZ! BÁRHOL AZ ORSZÁGBAN IGÉNYELHETŐ!

FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

GINOP-5.2.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából.

– a rendelkezésre álló forrás erejéig a kormány, a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2 000 000, ( kétmillió Ft), de maximum 3 000 000 – (hárommillió Ft )vissza nem térítendő támogatásban részesíti;
– a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít a kormány, a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol megtalálhatja a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

Arra is felhívják a pályázók figyelmét, hogy csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre, és az üzleti tervben szereplő valamint a Felhívás alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás , más eszköz, illetve tevékenység nem támogatható, a felsoroltakon kívül.

A következő résztevékenységek támogathatóak:

a) Előkészítési tevékenységek
Jelen projekt keretében az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése.
aa) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,
ab) kötelező engedélyek beszerzése,
ac) szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.
b) Eszközbeszerzés:
ba) új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást – közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
c) Eszközbérlés
d) Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
ea) új hardver,
eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,
ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
f) Egyéb immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
g) Piacra jutás támogatása
ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés.
h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett4 képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak.
i) Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor:
ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
ic) technológiai fejlesztési tanácsadás,
id) pénzügyi tanácsadás,
ie) logisztikai tanácsadás,
if) jogi szaktanácsadás,
ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,
ih) energetikai tanácsadás.
j) Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
k) Általános vállalatirányítási tevékenységek

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

a) a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges jelen Felhívás keretében:
Régió megnevezése
Közép-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld; Dél-Alföld
Benyújtás kezdő időpontja: 2016. október 03.
Benyújtás végső határideje: 2018. október 04.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: elektronikus kitöltő programon keresztül online benyújtás

Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

A támogatás formája
A nyújtott támogatás, vissza nem térítendő támogatásnak minősül a jelen Felhívás keretében.
A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
A támogatás mértéke, összege
– minimum összege 2 000 000 azaz kétmillió Ft, a maximum 3 000 000 azaz hárommillió Ft, az egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege.

– nem lehet több a megítélhető támogatás, mint a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a.

A részletes információk az alábbi címen tekinthetők meg:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1

AdminV

 

INGYEN NFORMATIKAI ESZKÖZ, INGYEN WEBOLDAL, INGYEN WEBÁRUHÁZ PÁLYÁZAT MAGÁNSZEMÉLYEKNEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK IS! PÁLYÁZZ GYORSAN, MERT VÉGES A KERET! >>

Pályázhat: bármely szervezet, cég, egyesület, alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyház és magánszemély

Ingyen Eszköz, Weboldal – Webshop, Grafika – Videó, FB-ADWORDS kampány pályázat

Pályázatot benyújthatja, bármelyik szervezet, cég, egyesület, alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyház és magánszemély.

A pályázat aktuális 2017 Január – December
Pályázat zárás időpontjai:
2017. március 31
2017. június 30
2017. szeptember 30
2017. december 22
Figyelem ! Véges a pályázati kvóta!

A pályázatban jelentkezni lehet kisértékű informatikai Eszköz WEBOLDAL-Webshop, Grafika vagy VIDEÓ szerkesztés, ADWORDS és FACEBOOK kampánytámogatásra.

Az átlagemberek számára a legtöbb pályázat :
– vagy túl bonyolult , éppen ezért szükségük van külső szakértő bevonására
– vagy pedig jelentős anyagi vonzata van a pályázati feltételnek, és komoly megterhelést jelenthetnek a vállalási kötelezettségek is.

A pályáztató nagy szükségét látja az innovatív megoldások vagy a működőképes ötletek támogatásának.
A mainstream követelményeinek megfelelően lesz kialakítva a Projektek támogatása.

Az Xpertstudio Kft vállalja:
– ingyen elkészíti a pályázó számára a weboldalát – webáruházát,
– vagy Grafikai arculatát,
– vagy Videós anyagát
– kivitelezi Adwords és Facebook kampányát
– és leszállítja eszközeit.
Azonos értékű a piaci feltételekkel a szolgáltatások ügymenete, illetve a nyújtott szolgáltatás, és a támogatott pályázók helyett az üzemeltetési díjat (számlát) az Xpertstudio Kft fizeti ki.

1-3 hónapos időtartamra nézettség és konverzió növelés céljából, Adwords és Facebook kampányok kivitelezése a pályázó kedvezményezetteknek.

Kedvezményezetteiknek:
– Grafika tervezésre,
– készítenek számukra nyomdai előkészítésre vagy digitális megjelenésre szórólapot, névjegykártyát, plakátot, borítóképet.
Videó anyagok szerkesztése:
– rövid promó filmek készítése,
– hosszabb anyagok megvágása a pályázók számára.
A Pályázati eszközök kiosztására a negyedéves zárást követően kerül sor.
A pályázatot kizárólag online lehet beadni!

A teljes pályázati kiírás a következő weboldalon található: http://www.cegpalyazat.hu/palyazat/

 

VÁLLALKOZÓK, MUNKAADÓK FIGYELEM! MOST INGYEN PÉNZBŐL CSALOGATHAT DOLGOZÓKAT A CÉGÉHEZ! LEGALÁBB 8 MILLIÓT, DE AKÁR 100 MILLIÓIT IS KAPHAT! SOHA NEM KELL VISSZAFIZETNI! >>>

Cím: Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása / GINOP-5.3.8-17
Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő: Folyamatos
Érvényes: 2019.03.20
Tárgymutató: munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása / GINOP-5.3.8-17

Pályázhatnak azok a támogatást igénylők, amelyek:
– rendelkeznek legalább két beszámolóval alátámasztott lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, de nem számít bele ebbe az előtársaságként való működés időszaka
Magyarországon székhellyel rendelkező,:
– kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok,
– központi költségvetési szervek,
– gazdasági társaságok,
– szövetkezetek
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező:
– szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és
és a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben az éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 10 fő volt.

GINOP-5.3.8-17
Magyarország Kormányának felhívása:
– munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatására, a kisgyermeket nevelő szülőket foglalkoztató munkáltatóknál
– a nők foglalkoztatásának elősegítésére,
– a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítése érdekében.

Célul tűzte ki a Kormány a Partnerségi Megállapodásban a gyermekellátó kapacitások fejlesztését, annak érdekében, hogy könnyebben tudják foglalkoztatni a gyermeket vállalókat.
A Kormány, a cél elérését a versenyszférában vagy köz-, illetve civil szférában tevékenykedő, kisgyermeket nevelő szülőket foglalkoztató munkáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani , a jelen Felhívásban foglalt feltételek szerint

A Kormány vállalja az együttműködés keretében, hogy:
– minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket;
– a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek.

Az együttműködés keretében vállalják a támogatási kérelmet benyújtó szervezetek, hogy
– hozzájárulnak a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez projektjük megvalósításával, ugyanakkor a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítéséhez is;
– önerőből finanszírozzák a projektet a kapott támogatáson felül.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
További információkért , forduljon a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol fogadják a hívását : hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig.
Fontos, hogy figyelemmel kövesse a felhívással kapcsolatos közleményeket a oldalon, ahol megtalálja a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is!
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség, ezalatt az időszak alatt folyamatosan történik a támogatási kérelmek értékelése.
A támogatás mértéke, összege : az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft és maximum 100 millió Ft.
A teljes pályázati Felhívás az alábbi webcímen olvasható:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-538-17-munkahelyi-blcsdk-ltrehozsnak-tmogatsa

AdminV

 

4 MILLIÓ FORINT AJÁNDÉKPÉNZ! EZZEL AZ ÚJ TÖRVÉNNYEL NAGYON SOKAN FOGNAK NAGYON JÓL JÁRNI! MOST JELENTETTÉK BE AZ ÖRÖMHÍRT!

Katázók figyelem! Sokat hozhat a konyhára ez a változás!
Tovább bővülhet az alanyi adómentességet élvező vállalkozások köre a 2018-as adóévben, annak köszönhetően, hogy megint emelkedett az árbevételi értékhatár. A vállalkozások az alanyi adómentesség lehetőségét 2017 előtt 6 millió forintos árbevételig vehették igénybe, 2017-től 8 millióra forintra emelte a kormány , 2018. január elsejétől pedig 12 millió forintra emelkedhet ez az értékhatár, abban az esetben, ha az Európai Unió helyt ad a kormány deregulációs. Az a legfontosabb ismérve az alanyi adómentes adózási formának, hogy az adózó jogosult áfamentesen számlát kiállítani.

Ők nyerhetik a legtöbbet!
Elsősorban azoknak a mikro- és kisvállalkozóknak kedvez ez a lehetőség, akik a KATA szerint adóznak, és akiknek főleg magánszemélyekből áll az ügyfélköre. Ugyanis egy céges ügyfél az áfa összegét visszaigényelheti vagy levonhatja, de egy magánszemély ügyfél ezeket az összegeket nem tudja ezen a módon elszámolni.

A Vállalkozók Fóruma online portál szakértője és a Bacskó Ügyvédi Iroda vezetője, Dr. Bacskó László erre adott egy gyakorlati példát: míg egy alanyi adómentes fodrászat kb 2000 forintot kér egy hajvágásért, ezzel szemben egy áfakörös fodrász , azonos munkadíj mellett ugyanezt 2000 forint + áfa, tehát 2.540 forint ellenében tudja nyújtani. Az áfaalany szolgáltató, ha lépést akar tartani az árversenyben vagy alacsonyabb nettó munkadíjért kénytelen dolgozni, , vagy ha megmarad az azonos nettó díjazás mellett, akkor számolnia kell azzzal, hogy lemorzsolódhat az árérzékeny vendégkör.

Kiaknázatlan KATA-kedvezmények!

2017-ben a törvényhozás a KATA árbevételi plafonját bár 12 millió forintra emelte, de a 8 millió forintos alanyi adómentes árbevételi határ maradt mértékadó az elsősorban magánszemély ügyfélkörrel rendelkező katások részére.2017-ben e felett az összeghatár felett még pluszban 27 százalék áfa terheli a szolgáltatási díjat. Ha sikerül bevezetni a változást 2018-ban, akkor ettől az évtől egybefog esni a KATA és az alanyi adómentesség értékhatára, ez pedig a katás vállalkozók mozgásterét lényegesen növelni fogja .-írja a hirado.hu.

Amennyiben a javaslat jogszabályi elismerést nyer, úgy a 2018-as adóévben a katás vállalkozók sokkal hatékonyabban fogják tudni kiaknázni a rájuk irányadó 12 millió forintos árbevételi határt, hiszen tevékenységüket korlátozás nélkül, alanyi adómentesen, azaz áfamentesen tudják folytatni.

AdminV

 

FIGYELEM! SZENZÁCIÓS PÁLYÁZATOT NYITOTTAK ÚJRA >> RENGETEG PÉNZT ADNAK NAPELEMRE, NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉRE, HŐSZIGETELÉRSE, ÚJ KAZÁNRA! VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS, MINIMUM MÁSFÉL MILLIÓ FORINT! ITT A FELHÍVÁS >>>

Újranyílt a vállalkozások energetikai fejlesztéseit támogató hitellel kombinált pályázat.

November 8-tól ismét be lehet adni a támogatási kérelmek et a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 “Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” pályázatra.

Ez a felhívás 2017. július 20-án került átmenetileg szüneteltetésre, azért, mert a vártnál jóval kevesebb kérelmet nyújtottak be a pályázatra a vállalkozók. Több helyen módosításra került az újranyitott felhívás, ennek köszönhetően a pályázók most sokkal kedvezőbb feltételekkel igényelhetik a támogatást.

A felhívást érintő legfontosabb módosítások a következők:
1. Korábban 3 és 50 millió forint lehetett az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege, a módosításnak köszönhetően a támogatás alsó határa lecsökkent 1,5 millió forintra.

2. Most már igényelhetők kisebb összegek is, ezért már jóval több projekt részesülhet támogatásban; a korábbi 1700-2800 db helyett most már 1700-3200 darabra módosult a támogatott kérelmek várható száma.

3. A felhívás azt is korlátozza, hogy mekkora részét kell elérniük az egyes projektrészeknek a teljes projektből. Az eredeti felhívásban a projekt összes elszámolható kötlségén belül 50%-ot kellett, hogy elérjen,az energiahatékonyság fokozását célzó fejlesztések aránya ez az arán már 30%-ra módosult az újabb felhívásban.
4. 2006. december 31. előtt kiadott építési engedéllyel kellett rendelkeznie korábban a fejlesztéssel érintett ingatlannak, a módiosításnak köszönhetően ez a dátum 2013. december 31-re módosult, ennek köszönhetően már támogatható az újabb ingatlanok fejlesztése is.

5. Új elemként belekerült, a felhívás szövegébe , hogy nem lehetséges.a támogatói döntés napjáig befejezett projektek finanszírozása.
Azok a vállalkozások jelentkezhetnek a felhívásra, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• rendelkeznek legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel
• a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes, lezárt üzleti évben az átlagos statisztikai létszáma legalább 1 fő volt
• a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes, lezárt üzleti évben árbevétele legalább 6,6 millió forint volt

Gazdálkodási formakód szerint a pályázók lehetnek:
• 113 Korlátolt felelősségű társaság
• 114 Részvénytársaság
• 116 Közkereseti társaság
• 117 Betéti társaság
• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
• 228 Egyéni cég
• 231 Egyéni vállalkozók

A projekt keretein belül épületenergetikai fejlesztések valósíthatóak meg, megújuló energiaforrást hasznosító berendezést kötelezően telepíteni kell és a teljes projekt költségének legalább 10%-át bizonyítottan erre kell fordítani.

A megújuló energiaforráshoz kapcsolódó fejlesztésen belül az alábbiak lehetségesek:
• napkollektoros rendszer kiépítése
• napelemes rendszer kiépítése
• brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
• hőszivattyús rendszerek kiépítése
Emellett egyéb fejlesztések is megvalósíthatók, ezek az alábbiak:
• fűtött és fűtetlen teret elválasztó épülethatároló szerkezetek hőszigetelése: a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése
• nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése
• nyári hővédelem javítása, árnyékoló- és árnyékvető szerkezetek beépítése
• fűtési- és használati melegvíz- rendszerek korszerűsítése: pl. kazáncsere
• központi szellőző- és hűtési rendszerek korszerűsítése és kialakítása
• meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
• meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 millió, maximum 50 millió forint lehet és nem lehet több mint a teljes projekt maximum 45%-a. Minimum 1,5 millió, maximum 50 millió forint, és az igényelhető 2 %-os kamatozású kölcsön összegének meg kell haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét . Szükséges még 10 %-os önerő is a projekthez.

A pályázati felhívás itt érhető el!

AdminV