KÖZEL 190 EZER FORINTOS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ DOLGOZÓNKÉNT – CSAK DECEMBER 31-IG ÉL A LEHETŐSÉG! A JÁRÁSI HIVATALBAN IGÉNYELHETŐ! ITT VANNAK A FELTÉTELEK! >>>

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról!
Kiíró: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Határidő: Folyamatos
Érvényes: 2017.12.31
Tárgymutató: munkahelymegőrzés támogatása
Pályázhat: azon munkaadó részére, aki:
a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni (a munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya) , a működésével összefüggő okból, és
– az illetékes járási hivatalhoz benyújtja a támogatás iránti kérelmét,
– és bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését, a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében
– a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, a felmondással érintett munkavállalót.
– írásban nyilatkozik arról, hogy nem vezettek eredményre a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései,
– nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, – nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, és emellett
– a támogatás folyósítása alatt vállalja a munkavállalónak foglalkoztatását, illetve a támogatást követően is vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását, legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamra,
– vállalja, hogy a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyén meglévő, a kérelem benyújtását megelőző hónapban átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt .

Tájékoztató
munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete valamint a 1408/2013 EU rendelete szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

A támogatás időtartama:
A felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható a támogatás.

A munkahelymegőrző támogatás mértéke:
a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet a vissza nem térítendő támogtás mértéke.

Munkavállalónként a támogatás havi mértéke nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.

Az adójogi jogszabályoknak megfelelően a Rehabilitációs kártya valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek a támogatás igénybevételével egyidejűleg, természetesen ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – -.

A támogatás igénylése:
A foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalnál lehet benyújtani a támogatás iránti kérelmet.

A támogatás elbírálása, folyósítása:
A munkaadó és a járási hivatal hatósági szerződést köt a támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről.

Részletesebb felvilágosításért és a pályázatíráshoz segítség nyújtásért bizalommal fordulhat a járási hivatal munkatársaihoz!

Érvényes visszavonásig, a részletes pályázati leírást megtalálja itt:
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas_mhmegorzo

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.