Még lehet pályázni a fiatalok vállalkozóvá válását támogató (GINOP-5.2.7-17) programban

Elérhető a hivatalos pályázati honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP-5.2.7-17) kitöltő programja.

A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18–30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2.000.000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 1.500.000,- Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5330 db. A Dél-dunántúli régióban a pályázható keret 2,6 milliárd forint.
Közzététel időpontja: 2017. 06. 30.
Beadási határidő: 2018. 06. 30.

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Projekt-előkészítési tevékenységek
Jelen projekt keretében az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése.
aa) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,
ab) kötelező engedélyek beszerzése,
b) Eszközbeszerzés:
ba) új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást – közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
c) Eszközbérlés A munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése
d) Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség illetve iroda bérlése
8
e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
ea) új hardver,
eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,
ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
f) Egyéb immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
g) Piacra jutás támogatása
ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban)
h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett2 képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. (Csak a projektidőszakon belül és engedélyezett felnőttképzés támogatható.)
i) Tanácsadás igénybevétele Az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor (a projekt összköltségének maximum 30%-áig és a GINOP 5.1.9-17 program megvalósítóitól nem vásárolható tanácsadási szolgáltatás):
ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
ic) technológiai fejlesztési tanácsadás,
id) pénzügyi tanácsadás,
ie) logisztikai tanácsadás,
if) jogi szaktanácsadás,
ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,
ih) energetikai tanácsadás
ii) esélyegyenlőségi tanácsadás.
ij)
j) Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz 06/1 896-0000-es, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30 órától -16 óráig, pénteken 8.30- 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.