KÖNNYÍTETTEK A SZUPER PÁLYÁZAT FELTÉTELEIN!ITT A LEGÚJABB SZUPER FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÁSOKNAK!

GINOP-4.1.1-8.4.4-16. Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” című (GINOP 4.1.1-8.4.4-16 kódszámú) felhívás módosult. A támogatási kérelmek benyújtása a módosított kitöltő program megjelenését követően, 2017. november 8. és 2018. január 8. között lehetséges.

A felhívás célja: A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.

Beadhatóság dátuma: 2017. március 16. – 2019. március 18-ig.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 91,53 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 59,45 milliárd Ft, kölcsön összege: 32,08 milliárd Ft)

Eljárásrend:

a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

a kölcsön rész vonatkozásában: az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében

Pályázók köre: Mikro-, kis-, és középvállalkozások

Támogatás mértéke:

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Az igényelhető kölcsön összege: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

Kamat: 2% / év

A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni.

Türelmi idő: a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 36 hónap.

Támogatható tevékenységek köre:

Projekt-előkészítési tevékenységek: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

1. Napkollektoros rendszer telepítése

2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

3. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából

4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: max. 12 hónap

A pályázat részleteiről itt olvashat

Az arculati előírásokról itt tájékozódhat

 

Még lehet pályázni a fiatalok vállalkozóvá válását támogató (GINOP-5.2.7-17) programban

Elérhető a hivatalos pályázati honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP-5.2.7-17) kitöltő programja.

A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18–30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2.000.000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 1.500.000,- Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5330 db. A Dél-dunántúli régióban a pályázható keret 2,6 milliárd forint.
Közzététel időpontja: 2017. 06. 30.
Beadási határidő: 2018. 06. 30.

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Projekt-előkészítési tevékenységek
Jelen projekt keretében az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése.
aa) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,
ab) kötelező engedélyek beszerzése,
b) Eszközbeszerzés:
ba) új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást – közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
c) Eszközbérlés A munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése
d) Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség illetve iroda bérlése
8
e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
ea) új hardver,
eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,
ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
f) Egyéb immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
g) Piacra jutás támogatása
ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban)
h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett2 képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. (Csak a projektidőszakon belül és engedélyezett felnőttképzés támogatható.)
i) Tanácsadás igénybevétele Az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor (a projekt összköltségének maximum 30%-áig és a GINOP 5.1.9-17 program megvalósítóitól nem vásárolható tanácsadási szolgáltatás):
ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
ic) technológiai fejlesztési tanácsadás,
id) pénzügyi tanácsadás,
ie) logisztikai tanácsadás,
if) jogi szaktanácsadás,
ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,
ih) energetikai tanácsadás
ii) esélyegyenlőségi tanácsadás.
ij)
j) Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz 06/1 896-0000-es, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30 órától -16 óráig, pénteken 8.30- 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

 

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

Pályázati kód GINOP-3.1.2-8-2-4-16
Támogatás megnevezése Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 4.500.000.000
Beadás kezdete 2017.03.08.
Beadási határidő 2019.03.08.
Támogatás célja A vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása
Kedvezményezettek köre IKT KKV, éves átlagos statisztikai állományi létszáma legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő; két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
Támogatási feltételek – benyújtott nyilatkozat – átlátható szervezet – konstrukcióra vonatkozó megfelelőség – releváns szakmai és pénzügyi tartalom
Támogatás mértéke 90%
Támogatási minimum összege (Ft) 2.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 40.000.000
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 1 – 200

 

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása- GINOP-1.2.7-17-

Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 33.570.000.000
Beadás kezdete 2017.09.14.
Beadási határidő 2018.03.15.
Támogatás célja Jelen felhívás támogatási lehetőséget biztosít vállalkozások számára európai uniós források felhasználásával oly módon, hogy komplex fejlesztési elképzelések kapacitásbővítő elemeit közvetlenül támogatja, míg a jelen felhívásból nem finanszírozható tevékenységekhez összehangoltan, más GINOP felhívások keretében biztosít támogatást. Ily módon a stabil növekedés és foglalkoztatás szempontjából ígéretes mikro-, kis- és középvállalkozásokat kívánjuk kedvező helyzetbe hozni. Az így megvalósuló komplex fejlesztések a GINOP 1. és 6. prioritástengelyek forrásainak terhére, valamint a Kormány által meghirdetett, hazai forrásból finanszírozott Nagyvállalati Beruházási Támogatási program és Irinyi Terv iparstratégiai támogatási program terhére kerülnek finanszírozásra.
Kedvezményezettek köre kkv-k
Támogatási feltételek A felhívásban foglaltak szerint
Támogatás mértéke 50%
Támogatási minimum összege (Ft) 150.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 500.000.000
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 50 – 5050

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
d) Információs technológia-fejlesztés
e) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
A b) és c) ponthoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 55%-át, a d) pontban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. Az e) és f) pontokban szereplő, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek, valamint a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.